Innhold

Til deg som har kommunal vannmåler - for å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand til oss.

Vi forlenger frist for avlesning til 18/01-2021.

Husk at abonnent er pliktig til å avlese og rapportere målerstand til kommunen. Ved manglende rapportering vil kommunen estimere vannforbruket eller sende ut personell for kontrollmåling. Det faktureres kontrollgebyr.

Hvis du registrerer din målerstand elektronisk, vil du få spørsmål om hvordan du ønsker å motta neste års påminnelse. Som SMS, e-post eller som brev.

Registrer avlesning digitalt her.

Ved spørsmål om vannmåler/ avlesning kontakt oss: vannmaler@ullensaker.kommune.no

Husk å oppgi Gnr/Bnr – Adresse – Hva saken gjelder.


Publisert: 13.01.2021 13:00:00
Sist endret: 13.01.2021 13:03