Til deg med kommunal vannmåler: Tiden er inne for å lese av vannmåleren.

For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand til oss innen 5. desember 2022. Du behøver ikke vente til svarfristen, rapporter gjerne målerstanden med en gang.

Ved manglende rapportering vil kommunen estimere vannforbruket eller sende ut personell for kontrollmåling. Da vil du måtte betale kontrollgebyr.

Første gang får du tilsendt avlesningsskjema på papir. Videre kan du velge selv om du ønsker det på papir eller digitalt.

Hvis du registrerer din målerstand elektronisk, vil du få spørsmål om hvordan du ønsker å motta neste års påminnelse (som SMS, e-post eller som brev).

Du kan laste opp et bilde av telleverket på måleren om du ønsker det.  Sjekk at du kan tyde tallene i telleverket hvis du velger å laste opp et bilde.

Registrer din målerstand digitalt her.

Minner om muligheten til å velge 12 terminer fra januar 2023, les mer her.

 


Publisert: 23.11.2022 01:00
Sist endret: 23.11.2022 01:00