Innhold

Det vil bli utført vedlikehold av Måsabekken rensepark i perioden fra november 2019 til mars 2020. Det betyr at det vil være aktivitet med gravemaskiner i området som kan føre til noe støy. 

Måsabekken rensepark ble etablert i 2009 for å fjerne forurensning og redusere antall bakterier før det når Norbytjernet. Forurensingene i Måsabekken skyldes i hovedsak at bekken mottar overvann fra Jessheim.

Renseevnen til parken er betydelig redusert i dag på grunn av grus og sand som har tettet igjen deler av parken. Maskinene skal grave bort masser, felle busker og trær i området og støpe en betongbunn. Dette arbeidet vil gi parken renseevnen tilbake.

Området vil bli avstengt i anleggsperioden. Gangstien som går ved siden av fotballbanen i dag vil bli flyttet. Gang- og sykkelveien som er en forlengelse av Bekkestien vil bli stengt i perioden.

Anleggsarbeidene vil bli utført av Fijo Anlegg AS.

 


Publisert: 26.11.2019 15:07:31
Sist endret: 26.11.2019 15:07