gystadmarka kartDet er opprettet en samlesak for å vedta nye vegnavn i bydel Gystadmarka. Det skal vedtas navn på fem ulike vegstrekninger. Vegene er nummerert fra 1-5 og skilt med farger i vedlagt kart. Eventuelle mindre sideveger i kartet vil ses som del av de markerte vegstrekningene som de går ut ifra.

Oppstart av vegnavnsaken gjøres med dette kjent slik at det blir anledning til å uttale seg. Frist for uttalelse er 15.10.2022. Innspill merkes med ref.nr. 22/7191 og sendes på e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no eller med brev til Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim. Høringssvar vil ikke besvares enkeltvis, men kommenteres når vegnavnsaken skal opp til politisk behandling.

Vedlegg


Publisert: 21.09.2022 13:15
Sist endret: 21.09.2022 13:59