Det skal foregå graving for fjernvarme i Gotaasalleen og Trondheimsvegen.

Oppstart blir fredag 12.februar med varighet til 12.mai 2021. Helgen fra fredag 12.februar til mandag 15. februar vil det foregå arbeider i Gotaasalleen. Ellers vil arbeider kun foregå på ukedager.

Skissen under viser hvor arbeidene vil foregå.

Trondheimsvegen og Gotaasalleen vil være enveiskjørt, og det er skiltet alternativ omkjøringsrute. Det henstilles til å bruke omkjøringsrute for å unngå køproblematikk.

Veiarbeid Trondheimsvegen 2021


Publisert: 04.02.2021 14:11
Sist endret: 04.02.2021 14:16