Vi skal utføre omfattende arbeid på ledningsnettet og trenger at dere reduserer vannforbruket disse dagene. Vi har fortsatt nok vann i Ullensaker og normalt forbruk går fint, men overdreven vannbruk som vanning, bilvask og annet ber vi om at venter til etter 26. august. Arbeidene er i forbindelse med utbygging av gjensidig reservevannforsyning med Nedre Romerike Vannverk.


Publisert: 24.08.2020 15:03
Sist endret: 24.08.2020 15:09