Vi har for lite vann i kommunen vår

Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å begrense vannforbruket sitt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vanningsrestriksjoner

Visste du at vi har vanningsrestriksjoner i kommunen?

Den store befolkningsveksten vi opplever har ført til at vårt vannverk ikke har kapasitet til å produsere nok vann. Vi har derfor innført hagevanningsrestriksjoner som gjelder hele året. Vi ber alle våre innbyggere om å overholde hagevanningsrestriksjonene. 

  • Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00
  • Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillat.
  • Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.
  • Utenom de oppgitte tider, må vi ha nok vann til å fylle opp våre høydebasseng.
  • Vi oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at disse restriksjonene blir overholdt.
  • Vannverket vil overvåke at restriksjonene ikke brytes.

Nytt vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune

Vi bygger nytt vannbehandlingsanlegg ved Hurdalsjøen i Eidsvoll kommune. Anlegget vil få kapasitet på levering til 80-100.000 mennesker. Antatt ferdigstillelse for det nye vannbehandlingsanlegget er sommeren 2018.

Det nye vannrenseanlegget tilpasses terrenget, slik at det ikke skal sjenere friluftslivet i området mer enn nødvendig. Her kan dere se illustrasjonsfoto.

 

Undertegnet avtale i 2015

Nåværende vannkilde Bjertnessjøen har ikke kapasitet til å levere nok vann til innbyggerne i Ullensaker og i juni 2015 signerte ordførerne i Ullensaker og Eidsvoll kommune en avtale om byggingen av nytt vannbehandlingsanlegg. Anlegget skal ligge i Eidsvoll kommune og bruke Hurdalssjøen som vannkilde.

Det nye anlegget bygges som et fullrenseanlegg som skal pumpe vann opp fra Hurdalssjøen, rense det og sende det sørover til innbyggerne i Ullensaker. Eidsvoll skal bruke anlegget som reservevannkilde. Vannbehandlingsanlegget vil ha en kapasitet på å betjene 80-100.000 personer.

Det skal stå driftsklart sommeren 2018.

 


Publisert: 18.04.2017 13:08:41
Sist endret: 21.02.2018 13:47