Vi inviterer til informasjonsmøte om bygging av omsorgsboliger i Peder Wætthens Veg, Kverndalen

Torsdag 7. desember og torsdag 14. desember kl.17.00 holder vi informasjonsmøter om byggingen av omsorgsboliger i Kverndalen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Møtet avholdes i Rådhusvegen 5b, i kirken bak rådhuset.

Ullensaker kommune har vedtatt å bygge 10-12 omsorgsboliger for de eldste, kroniske rusmisbrukere og de med sammensatte lidelser.  Målet er å gi beboere et verdig boforhold med fokus på omsorg, oppfølging og skjerming fra rusmiljøet. Det er tiltenkt helse- og sosialfaglig bemanning 24/7 rundt boligene.

Kommunen har over lengre tid jobbet med å finne en egnet lokasjon og har funnet at tomten i Peder Wætthens veg i Kverndalen er egnet til et slikt prosjekt.

I den forbindelse ønsker vi å invitere naboer til et informasjonsmøte.

Det har vært avholdt møte tidligere, disse møtene vil ha samme innhold. Vi setter pris på en tilbakemelding på om du kan kommer enten 07.12.17 eller 14.12.17 innen 05.12.17 til:

dorte.brodersen@ullensaker.kommune.no


Publisert: 30.11.2017 09:41:19
Sist endret: 30.11.2017 09:41