Vi møtte ungdommer til dialog om alkohol og narkotika på Jessheim videregående skole.

Politiet og Ullensaker kommune markerte denne uken kampanjen narkotikafri skole på Jessheim videregående skole.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fra kommunen stilte utekontaktene, rusavdelingen, SLT-koordinator og folkehelsekoordinator. Samarbeid mellom interne og eksterne enheter er viktig i dette arbeidet.

- Besøket er en del av det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i kommunen. Vi ønsker å komme i dialog med ungdommene og få de til å ha et bevisst forhold til bruk av alkohol, samt forebygge at de begynner med narkotika. Vi ønsket å gi ungdommene bedre kunnskap og vi ville vise dem at kommunen og politiet har et godt samarbeid på feltet sier Lieneke de Laat, SLT-koordinator hos Ullensaker kommune (SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak)

Engasjementet hos elevene var stor og de stilte mange gode spørsmål. I tillegg til stand, gikk flere mellom bordene og slo av en prat med ungdommene. Elevene fikk mulighet til å svare på en quiz om alkohol og vinneren vant kinobilletter.

- Vi hadde mange besøkende på stand og vi fikk gitt god informasjon til ungdommene sier de Laat.

Ullensaker kommune er en AV-OG-TIL kommune og markeringen på videregående skole var i samarbeid med AV-OG-TIL.

Foto: Anne Jorun Bergum, Jvgs.


Publisert: 13.09.2017 15:40:03
Sist endret: 13.09.2017 15:40