Når mange bruker vann samtidig vil noen få dårlig vanntrykk, og kanskje miste vannet helt. Det blir stort trykk inni rørene, og da drar vannet med seg smuss og rusk fra innsiden av rørene som vil føre til at mange opplever brunt vann i springen.

Vann helst med kanne og håndholdt slange. Å vanne på veldig varme dager har ikke så stor hensikt som man skulle tro, i varmen fordamper mye av vannet. Vann helst etter at solen er gått ned og tenk over mengden dere bruker. 

I Ullensaker har vi et vannbehandlingsanlegg som har kapasitet på å levere vann til ca. 80.000 innbyggere. Dette betyr likevel ikke at vann ikke er en viktig ressurs som vi trenger å spare på. Selv om vannbehandlingsanlegget er stort, har vi flere områder hvor det ikke er ferdig utbygd infrastruktur stor nok til å frakte store mengder vann til fri hagevanning for alle samtidig. 

Vi har foreløpig ikke innført vanningsrestriksjoner i Ullensaker, men vi oppfordrer alle til å redusere vannforbruket og begrense hagevanning med spreder.


Publisert: 19.06.2020 13:54
Sist endret: 19.06.2020 14:07