Innhold

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til at du for å jobbe som valgmedarbeider må:

  • Være nøyaktige og kunne jobbe under press
  • Følge arbeidsbeskrivelser
  • Kunne benytte elektroniske hjelpemidler og være kjent med pålogging via elektronisk ID      (f. eks. MinID, BankID på mobil o.l.)
  • Kunne delta på obligatorisk opplæring (1 kveld) i forkant av valgdagene
  • Kunne jobbe begge valgdager og/eller i hele forhåndsstemmeperioden (10.08.19 – 06.09.19)
  • Være fylt 18 år eller fylle 18 år i 2019
  • Ikke stå på liste ved årets valg

Arbeidstid

Forhåndstemmemottak: Dag- og kveldsvakter + lørdager fra 10. aug.

Valglokalene: 

  • Søndag 08. sept. 14:00 – 21:00
  • Mandag 09. sept. 09:00 - 22:00

Lønn

I forhåndsstemmeperioden kr. 200,- pr. time.

Valgdagene ytes det en godtgjørelse tilsvarende kr. 2.100,- pr. dag.

Behandling av søknader 

Søknader vil bli behandlet fortløpende til samtlige vakter er dekket opp.

Kortfattet, forenklet søknad med fullt navn, fødselsdato, adresse og kontaktinfo sendes:

politisk@ullensaker.kommune.no 

Eller pr. post til:

Valgstyret Ullensaker kommune

Postboks 470

2051 Jessheim


Publisert: 04.04.2019 13:38:11
Sist endret: 04.04.2019 13:38