Innhold

Det er mange områder i Ullensaker som har dårlig bredbåndstekning. Det vil vi gjøre noe med. Det vil nå bli søkt statlig tilskudd til utbygging av bredbånd. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

- Ullensaker kommune har høyt fokus på digitalisering av tjenester. Når flere tjenester baserer seg på selvbetjening via internett, er det helt avgjørende at innbyggerne har god bredbåndsdekning. Derfor vil vi nå søke midler, slik at flere av de som ikke har god dekning skal få det, sier Rune Hallingstad, rådmann

Kommunen har allerede gjennomført målinger og har utpekt fire områder som det vil bli søkt midler for. Disse områdene er utpekt etter måling av dekningsgrad og befolkningstetthet. Disse områdene er:

  • Allmenningen
  • Jødal – Onsrud
  • Frogner – Stokker
  • Kauserud – Ormstad 

Kommunen oppfordrer nå innbyggere, næringsliv, lag og foreninger til å gi innspill til hvilke områder som skal oppgraderes. Det oppfordres til at innbyggerne også rapporterer inn reell dekning gjennom Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sine nettsider Nettfart.no eller mopbilappen nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfart-tjenesten er anonyme og vil hjelpe kommunen til å avdekke områder som trenger utbygging eller oppgradering.

Frist for å gi innspill i høringen er 3. august 2018.

Høring


Publisert: 04.07.2018 13:07:26
Sist endret: 04.07.2018 13:07