Alle barne- og ungdomsskoler i Ullensaker skal driftes på gult nivå fra mandag. Skolene må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå, dersom det blir nødvendig, eller den lokale situasjonen tilsier det. Smittesporingen i Ullensaker har økt kapasiteten og tatt i bruk digitale løsninger som gjør det lettere for kommuneoverlegene å følge smittesituasjonen ved skolene tett, slik at riktige tiltak raskt kan iverksettes ved den enkelte enhet.

Myndighetene anbefaler at alle elever og ansatte i skolene oppfordres til å ta en selvtest på morgenen før skolestart, eventuelt kvelden før. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose for mer enn en uke siden, trenger ikke testes.

Ullensaker har fått en ekstra leveranse denne uka. Testene kommer i 5-pakninger, som må deles opp og pakkes om, og derfor vil ikke alle testene være klare til utdeling før mandag. Skolestart gjennomføres derfor slik:

  • Foresatte til elever på 1.-4. trinn henter testen på skolen søndag 2. januar mellom kl 17-20. Eleven testes før skolestart og kan gjennomføre skoledagen mandag som normalt.
  • Elevene på 5.-10. trinn har digital hjemmeundervisning mandag, og kan hente testen på skolen mandag 3. januar mellom kl 15-18. Eleven testes før skolestart og kan gjennomføre skoledagen tirsdag som normalt.

Har man hurtigtester liggende hjemme kan disse benyttes, slik at man slipper å hente på skolen før skolestart. Eleven kan få med seg en ny fra skolen dagen etter. Her kan du se en video om hvordan du tar en selvtest.

Ved positiv test skal eleven ikke møte på skolen, men bestille time til PCR-test snarest mulig. Se mer informasjon om hvordan du gjør dette i Ullensaker her.

Du kan også gå inn på denne lenken: Registrering av positiv hurtigtest | ReMin, og logge deg inn med BankID.


Ved positiv selvtest må eleven gå i isolasjon og varsle sine nærkontakter, samt skolen.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er fortsatt at elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse ikke møter på skolen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte.

Vi vet at det har stor betydning at elevene kan gå på skole samtidig som smittevernet ivaretas, og dette kan vi sammen bidra til.


Publisert: 30.12.2021 14:35
Sist endret: 30.12.2021 14:37