Innhold

Arbeidsoppgaver

 • Veilede velgere
 • Holde orden på køer og i stemmeavlukker
 • Stemple stemmesedler og krysse av i elektronisk manntall
 • Bidra med opptelling av stemmesedler i stemmelokalet
 • Bidra med rigging og rydding av lokalet
 • Praktiske oppgaver knyttet til valget

Krav til valgmedarbeidere

 • Du kan ikke stå på politisk valgliste for stortings- eller sametingsvalget.
 • Du må fylle minimum 18 år i løpet av 2021.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Du må ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA)
 • Du må ha fungerende elektronisk ID både for å søke midlertidig engasjement som valgmedarbeider og for å logge inn i EVA under den obligatoriske opplæringen og under forhåndsvalget eller på valgdagen.

Godtgjøring

Godtgjørelse for valgmedarbeidere i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 utbetales etter flg. satser:

 • Kommunalt ansatte som jobber som valgmedarbeidere (stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer) i valglokalene vil få utbetalt.
  • Søndag 08.09.2019: 100% overtid i den årslønnen vedkommende er plassert i.
  • Mandag 09.09.2019: ordinær lønn + overtid for antall timer som overstiger normal arbeidsdag (7,5 timer).
 • Ikke kommunalt ansatte:
  • Stemmestyrenes medlemmer og valgfunksjonærer får utbetalt godtgjørelse tilsvarende kr.2.500,- pr. dag.
  • Stemmestyrenes leder og nestleder får i tillegg utbetalt kr.1.500,- for obligatoriske møter samt for henting av valgmateriell fredag 10.09.21.
  • Valgfunksjonærer får utbetalt kr. 500,- for obligatorisk opplæring (2-3 timer), samt kr. 500,- for å bistå med rigging og rydding av valglokalet.
  • Valgmedarbeidere som bemanner forhåndsstemme lokalene lønnes med 220,- pr. time.

Smittevern vil bli høyt prioritert både for valgmedarbeidere og velgere. Vi følger den gjeldende smittevernveilederen.

Søk nå

Send søknad om å bli valgmedarbeider på forhåndsstemming og/eller på valgdagen.

Søknadskjema


Publisert: 09.06.2021 21:40:40
Sist endret: 11.06.2021 13:52