Trenger du noen å snakke med? Ring hjelpetelefonen på 21 09 78 94. Åpen i påsken 12.00-15.00. Har du helsespørsmål? Ring helsetelefonen på 66 10 14 16. Åpen hverdager 09.00-15.00.

Ullensaker helsetelefon

  • Telefonnummer 66 10 14 16
  • Betjent hverdager 09.00 - 15.00

Kommunen har opprettet en helsetelefon som du kan ringe hvis du har medisinske spørsmål om koronaviruset. Telefonen er bemannet av helsepersonell.

Ullensaker hjelpetelefon

  • Telefonnummer 21 09 78 94 
  • Betjent alle dager (også helligdager) 12.00 - 15.00.

Dette er ikke en helsetelefon, men et sted du kan ringe hvis du:

  • trenger noen å snakke med.
  • behøver forklaring rundt viktige beskjeder fra kommunen og myndigheter.
  • har behov for praktisk hjelp.  

Hjelpetelefonen er et samarbeid mellom frivilligsentralen og kommunen. Den bemannes av frivillige med ulik bakgrunn. De som bemanner telefonen har taushetsplikt, og opplysninger om og fra innringere lagres ikke.