Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Høringene

 • Melding om vedtak - detaljregulering for Gjestvang og Gjestadteie på Jessheim

  Ullensaker Kommunestyre (KS) har i møte den 09.05.2017, under KS-sak 32/17, vedtatt ovennevnte reguleringsplan. Jfr. plan- og bygningslovens § 12-12

 • Offentlig ettersyn - Gang- og sykkelveg langs Gjerdrumsvegen

  Formannskapet vedtok i møtet den 25.04.2017 under sak 85/17, at dette forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Du har nå mulighet til å komme med merknader til planen.

 • Offentlig ettersyn - detaljregulering for Meiserudtunet

  Formannskapet vedtok i møtet den 02.05.17 under sak 95/17, at dette forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Du har nå mulighet til å komme med merknader til planen.

 • Rullering av kommuneplanen - varsel om oppstart og høring av planprogram

  Formannskapet vedtok den 02.05.17, sak 91/17, å varsle oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanen, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.

 • Offentlig ettersyn - områderegulering for Gystadmarka

  Formannskapet vedtok i møtet den 28.03.17 under sak 62/17, at dette forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Du har nå mulighet til å komme med merknader til planen.

 • Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for del av gnr. 5/11 på Nordbymoen

  Formannskapet har i møte 28.03.2017 under sak 59/17, vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan med bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10

 • Offentlig ettersyn - detaljregulering for Furubrinken

  Formannskapet (FSK) har i møte 28.03.2017, under sak 60/17, vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan med bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

 • Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Ullensaker kommune

  Ullensaker kommune deltar i at nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. Prosjektet er nå lagt ut på høring for kvalitetssikring. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38