Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Hvordan er saksgangen i en høring?

Høringene

 • Melding om vedtak - detaljregulering for ny Algarheim skole

  Ullensaker Kommunestyre (KS) har i møte den 07.03.17, under sak 5/17, vedtatt følgende reguleringsplan. Jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.

 • Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Ullensaker kommune

  Ullensaker kommune deltar i at nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. Prosjektet er nå lagt ut på høring for kvalitetssikring. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet.

 • Rullering av boligbyggeprogram - varsel om oppstart

  Formannskapet vedtok i møte den 28.2.2017 (sak nr. 69/17) at boligbyggeprogrammet skal rulleres.

 • Kunngjøring - Oppstart vegnavnsak i Skovly allé

  Det skal settes navn på en ny veg i Ullensaker. Vegnavnet behandles i Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur i april 2017. Frist for uttalelse er 5. april 2017.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38