Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Høringene

 • Kunngjøring - To nye vegnavn ved Saga terrasse

  Det skal settes navn på veger i Ullensaker. Vegnavnene behandles i Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur i oktober 2018. Frist for uttalelse er 9. september 2018.

 • Kunngjøring - Nye vegnavn Jessheim Sørøst - Skogmo

  Det skal settes navn på veger i Ullensaker. Vegnavnene behandles i Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur i oktober 2018. Frist for uttalelse er 9. september 2018.

 • Høring - Interkommunal Veteranplan

  Etter vedtak i Øvre Romerike Utvikling 20.10.17 (saksnr. 54/17) skal kommunene i Gardermo-regionen utarbeide en interkommunal veteranplan, og høringsutkast til planen ble vedtatt i ØRU 08.05.18 (saksnr. 34/18). Planutkastet legges ut til høring med frist for innspill 31.8.18.

 • Offentlig ettersyn av detaljregulering av B2 Jessheim sørøst

  Formannskapet har i møte 19.06.2018 under sak 128/18, vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan med bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

 • Varsel om oppstart - detaljregulering Kisatunet

  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Kisatunet, i Ullensaker kommune. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljeringsplan som legger til rette for boligutvikling.

 • Offentlig ettersyn av detaljregulering for B8 Langelandskollen, Jessheim sørøst

  Formannskapet har i møte 19.06.2018 under sak 127/18, vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan med bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

 • Offentlig ettersyn av detaljregulering for politiets utreisesenter, del av sone S1, Oslo lufthavn

  Formannskapet vedtok i møtet den 19.06.18 under sak 126/18, at dette forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Du har nå mulighet til å komme med merknader til planen.

 • Forslag til ny lokal forskrift: Forskrift om åpen brenning av avfall og brenning av avfall i småovner - høring

  Formannskapet vedtok den 19.6.2018 (sak nr. 125/18) å legge ut forslag til lokal forskrift ut på offentlig høring. Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig behandling av avfall, samt å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38