Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Høringene

 • Offentlig ettersyn - Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim

  Formannskapet (FSK) har i møte 02.04.2019 under sak 45/19 vedtatt at forslag til mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim del I med visjon, mål og strategier, og tilhørende del II som gjennomføringsprogram, sendes legges ut til offentlig ettersyn.

 • Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Lundtomta

  Formannskapet vedtok i møtet den 02.04.19 under sak 42/19, at dette forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Du har nå mulighet til å komme med merknader til planen.

 • Offentlig ettersyn av detaljregulering for Asper, plan-ID 417

  Formannskapet har i møte 30.4.2019 under sak 58/19, vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan med bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

 • Oppstart av reguleringsarbeid: Reguleringsplan for Gardermoen renseanlegg

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid (detaljregulering) for ovennevnte område i Ullensaker kommune, og opphevelse av deler av overnevnte plan etter § 12-14.

 • Varsel om utvidelse av planområde - Vilbergvegen Vest næringsfelt, plan-ID 443

  Iht. plan og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av forslagstiller Gardermoen Log Invest Holding herved om utvidelse av planområdets avgrensing av reguleringsarbeid i Ullensaker kommune.

Utgåtte høringer

Gå til siden for utgåtte høringer.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38