Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Ullensaker kommune er en attraktiv kommune for næringslivet.

Det er etablert mange nye virksomheter og arbeidsplasser i kommunen etter at hovedflyplassen på Gardermoen ble tatt i bruk i 1998. Det er avsatt store arealer til næring i gjeldende kommuneplan. Se også artikkel om næringstomter i venstremenyen.

Hvert år utarbeider Telemarksforskning i samarbeid med NHO en rapport der kommuner og regioner rangeres etter hvor nærings vennlige de er, rapporten refereres gjerne til som «Nærings-NM». «Nærings-NM» er sammensatt av fire forskjellige mål for næringsutvikling: Lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse.

Ullensaker kommune har de siste 10 årene stort sett vært på den årlige ti-på-topp lista. Det samme har Øvre Romerike vært som region. Den siste 10-års perioden sett under ett er Ullensaker rangert som nr. 4 av kommunene, og med det best blant Akershus-kommunene, mens Øvre Romerike er rangert som nr. 6 blant landets 83 regioner. Det er innenfor målene nyetableringer og næringslivets størrelse at både kommunen og regionen gjør det best.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no