Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ullensaker kommune er med 34 189 innbyggere den 1.1.2016, en av de kommunene i Norge som vokser raskest.

Rådhus i Ullensaker. Foto: Trond Isaksen

Kommunen ligger ca 25 km nordøst for Oslo, på Øvre Romerike. Jessheim er kommunesenter og regionsenter på Øvre Romerike. Jessheim fikk bystatus 11.06.2012.

Kommunen har flere tettsteder; Kløfta, Nordkisa, Borgen, Algarheim, Mogreina og Sand. Ullensaker preges av et kulturlandskap det er godt å hvile øynene på. Landskapet består av bølgende åser, spennende raviner og grytehullsjøer som ble dannet på slutten av siste istid.

Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen. Flyplassen er porten til Norge og samtidig vår port ut til verden. Dette gir også kommunen utfordringer og har medført en rivende utvikling av både boligbygging og næringsetableringer.

Tidligere var forsvaret og landbruket de viktigste arbeidsplassene. Nå er det flyplassen, handel, hotell/konferanse og transport/logistikk som dominerer i næringslivet. Tilbudet innen kultur og tjenesteyting øker, blant annet som følge av Jessheims bymessige utvikling.

Her kan du lese statistikk om Ullensaker kommune, 13.08.2015

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no