Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Utvalg jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Formannskapet 24. 31. 14. 28. 28. 25. 02. 23. 06. 20. 22. 29. 19. 26. 17. 31. 14. 28. 05. 19.
Delegert vedtak FSK 24. 31. 14. 28. 28. 25. 02. 23. 06. 20. 22. 29. 19. 26. 17. 31. 14. 28. 05. 19.
Referatsaker FSK 24. 31. 14. 28. 28. 25. 02. 23. 06. 20. 22. 29. 19. 26. 17. 31. 14. 28. 05. 19.
Formannskapet som finansutvalg 24. 25. 29. 19. 10. 31.
HOP som finansutvalg
Kommunestyret 07. 07. 04. 09. 13. 05. 10. 07. 12.
Kontrollutvalget 25. 22.
Arkitekturrådet
Hovedutvalg for overordnet planlegging 24. 31. 14. 28. 28. 25. 02. 23. 06. 20.
Hovedutvalg for skole og barnehage 25. 15. 22. 26. 31. 23. 20. 25. 22. 13.
Næringskomiteen
Hovedutvalg for teknisk , idrett og kultur 25. 15. 22. 26. 31. 23. 20. 25. 22. 13.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24. 14. 21. 25. 30. 22. 19. 24. 21. 12.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25. 15. 22. 26. 31. 23. 20. 25. 22. 13.
Valgkomiteen
Viltnemnda 06. 08. 31. 07.
Kommunalt foreldreutvalg 23. 13. 20. 24. 29. 18. 23. 20. 11.
Hovedarbeidsmiljøutvalget 24. 14. 21. 25. 30. 22. 19. 24. 21. 12.
Plan og samferdselskomiteen 17. 07. 14. 18. 23. 15. 12. 24. 21.
Delegerte vedtak HOP
Referatsaker HOP
Særskilt klagenemnd for HHS
Valgstyret 28. 23.
Eldrerådet 24. 14. 21. 25. 30. 22. 19. 24. 21. 12.
Barn og unges kommunestyre 01.
Evalueringskomiteen/ Reglementskomiteen
Forhandlingsutvalg – kommunereformen
Administrasjonsutvalget 24. 14. 21. 25. 30. 22. 19. 24. 21. 12.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no