Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Reglementene regulerer i hovedsak saksbehandlingen i folkevalgte organ og funksjoner oppnevnt av slike organ i Ullensaker kommune. I tillegg er reglementene til organer for brukermedvirkning i grunnskolen tatt med i denne oversikten.

Enkelte reglement gjelder lovpålagte organ og andre organ som Ullensaker kommune har funnet hensiktsmessig å opprette. Reglementene nedenfor er sortert i følgende kategorier:

 • Saksbehdlingsreglement. Her ligger reglementene som regulerer saksbehandlingen i det enkelte utvalg. Reglementet for kommunestyret inneholder flest bestemmelser. Reglene i dette reglementet gjelder som utgangspunkt også for saksbehandlingen i de øvrige folkevalgte organene.
 • Tematiske reglement. Disse reglementene tar for seg et tema. Delegeringsreglementet fordeler myndighet mellom de ulike politiske organene og mellom det politisk nivået og administrasjonen. Videre finnes det blant annet reglement som gir bestemmelser om godtgjørelsen til de folkevalgte, deres rett til innsyn i kommunens dokumenter og etiske retningslinjer for både folkevalgte og tilsatte.
 • Reglement - Samarbeidsorganer for skole og barnehage. Her ligger saksbehandligsreglemntene for de fire typer lovpålagte organ innenfor denne sektoren.
 • Eierstyringsdokumenter. Mappen inneholder eiermeldingen til Ullensaker kommune og felles eierdokumenter for kommunene på Øvre Romerike.

Aktuelle dokumenter:

Saksbehandlingsreglement

 • Kommunestyret - reglement
 • Barn og unges kommunestyre
 • Kontrollutvalget- reglement 
 • Hovedutvalgene - reglement
 • Administrasjonsutvalget - reglement
 • Viltnemda - reglement
 • Plan- og samferdselskomiteen - reglement
 • Eldreråd - reglement
 • Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - retningslinjer
 • Kommunens repr. i samarbeidsutvalg ved kommunale barnehager
 • Kommunens repr. i samarbeidsutvalg ved skolene - reglement
 • Komiteer - Standardreglement
 • Tematiske reglement

 • Delegeringsreglement
 • Utkast til nytt delegeringsreglement
 • Etiske retningslinjer
 • Folkevalgtes innsynsrett - reglement
 • Godtgjørelse til folkevalgte - reglement
 • Pressereglement

   Reglement - Samarbeidsorganer for skole og barnehage

 • Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen - reglement
 • Reglement for samarbeidsutvalg_ kommunale barnehager
 • Samarbeidsutvalg i grunnskolen - reglement
 • Skolemiljøutvalg - reglement

  Eierskapsdokumenter

 • Eierskapsmelding for Ullensaker kommune
 • Eierskapsmelding for kommunene på Øvre Romerike
 • Eierpolitikk for kommunene på Øvre Romerike   
 •  

  Vakttelefoner

  Telefonnumre
  TittelNummer
  Barnevernvakten 64 84 25 75
  Legevakt 63 97 40 00
  Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
  Veterinærvakt

  99 47 39 47

  Fylkesveger

  175

  Strøm - Hafslund

  815 30 400

  Skatt Øst

  800 80 000

   

  For ansatte

  Hovedtelefonnumre

  Telefonnumre
  TittelNummer
  Sentralbord 66 10 80 00
  NAV

  55 55 33 33

  Jessheim bibliotek
  66 10 82 04
  Kløfta bibliotek 66 10 87 70
  ØRAS 63 92 78 80

  Åpningstider

  Åpningstider
  EnhetÅpningstid
  Servicetorget
  08.30-15.00
  NAV 10.00-14.00

  Byggesak

  Oppmøte og telefontid

   

   

  onsdag

  12.00-15.00

  Send mail til byggesak


  Nyttig informasjon

  Besøksadresse:
  Rådhuset
  Furusethgt. 12
  2050 Jessheim

  Postadresse:
  Postboks 470
  2051 Jessheim

  Org.nr.933 649 768
  Kontonr.: 8601.41.92400
  Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

  postmottak@ullensaker.kommune.no