Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

  

Brann, ulykker og akutt forurensing

110

Politi

112

Ambulanse

113

Legevakt - 116 117

Trondheimsvegen 60, 2050 Jessheim
Tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade. Legevakten er åpen hele døgnet.  Ved akutte og livstruende situasjoner RING 113.

Kommunal vakttelefon  - 66 10 80 80

(etter ordinær arbeidstid i Ullensaker kommune)
Her kan du komme i kontakt med kommunal legevakt, vakttelefon for kommunale veier, kommunale eiendommer, vann, avløp og Gardermoen renseanlegg.

Psykososialt kriseteam

Henvendelse til teamet skjer via politi, lege/ legevakt, prest eller kommunens kriseledelse.'

Veterinærvakt - 99 47 39 47 

for Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad kommune
Ved akutt tilfelle. Hverdag kl 16.00-08.00, helg døgnvakt.

Barnevernsvakt - 64 84 25 75 / 64 84 25 76

Kan kontaktes utenom barneverntjenestens åpningstider.

Påkjørt vilt/fallvilt - 112

Politiet tar hånd om påkjørt vilt og fallvilt.

Skadet vilt/vilt som gjør skade

Observasjoner av syke, skadede eller døde dyr kan rapporteres til Viltnemnda v/ Kjell Disenbroen på telefon 91 17 17 35 (mobil) eller til landbruksavdelingen i kommunen v/skogbrukssjefen på telefon 66 10 80 87.

Ullensaker lensmannskontor- 63 92 90 00

For kontaktinformasjon, se www.politi.no

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no