Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Informasjon om vilt og naturforvalting i kommunen

Viltnemnda

 

Kontakttelefon viltnemnda - 63 98 05 54 / 99 58 66 94

Skadet vilt/vilt som gjør skade


Observasjoner av syke, skadede eller døde dyr kan rapporteres til Viltnemda v/ Kjell Disenbroen på telefon 911 71 735(mobil) eller til landbruksavdelingen i kommunen v/ skogbrukssjefen på telefon 66 10 80 87.

Påkjørt vilt/fallvilt


Kontakt Politiet på telefon 112.


Elgjakt og hjortelusflua


Hjortelusflua svermer fra september til oktober og kan være til plage både for dyr og mennesker. Så langt finnes lite kunnskap om hjortelusflua.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har satt i gang "Forskningsprosjektet flått og flue" med spesielt fokus mot elg.

Prosjektet har egen nettside www.flattogflue.no Her er det mulig å registrere egne observasjoner på skutt elg.

Kommunen oppfordrer alle elgjegere til å gjøre disse registreringene. Dette blir meget nyttig informasjon for videre forskning.

Se mer informasjon hos Veterinærinstituttet

Planter som truer det biologiske mangfoldet


Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalme er uønskede arter som ønskes bekjempet. Har du sett Kjempebjørnekjeks eller Tromsøpalme i Ullensaker, vennligst meld fra til kommunens park- og idrettsavdeling via e- post til servicetorget@ullensaker.kommune.no eller telefon til kommunens servicetorg 66 10 80 00.

For mer informasjon se egen artikkel til høyre.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no