Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Nyhetsarkiv

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ullensaker kommune la fram grunnlag til budsjett 2017 til politisk behandling tirsdag 01.11.2016 kl. 1400 på Ullensaker rådhus. Det blir fortsatt betydelig vekst og økende etterspørsel etter tjenester.

Vekstkommunen Ullensaker fortsetter å vokse. Det betyr at det i grunnlaget blir viktig å rette fokus på å videreføre det gode tjenestetilbudet innbyggerne har.

For å ivareta den kraftige befolkningsveksten har kommunen fokus på nødvendige investeringer. Stor satsing på helsesektor i planperioden.

«Ullensakers vekst gir utfordringer – men også et mulighetsrom. Særlig har vi fokus på at vi får flere eldre enn før. Vi må tenke smartere med de ressursene vi har. Velferdsteknologi vil være en vesentlig del av dette,» sier rådmann Tor Arne Gangsø.

Rådmannen la fram grunnlaget for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 for politisk behandling i formannskapet som finansutvalg 01.11.2016. Kommunestyret behandler endelig budsjett 13.12.2016.

Kontaktperson

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no