Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Her finner du informasjon om forhold knyttet til bevillingstyper kommunen kan innvilge og informasjon om kompetansekrav og lovgiving til å omsøke og inneha en bevilling.

På disse sidene kan du lese om forhold knyttet til de bevillingstypene kommunen kan innvilge. Du finner videre informasjon om kompetansekrav og lovgivning knyttet til det å omsøke og inneha en bevilling.

Serveringsbevilling

Kommunen tildeler bevilling til serveringssteder. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.
Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført og bestått en etablererprøve

Bevilling for skjenking av alkohol (ambulerende eller enkeltanledning)

Søknadsfrist:

Det må søkes i god tid før arrangementet, helst 30 dager før det finner sted.

 

Salgsbevillinger

Salgsbevilling kan gis til de forretninger som selger alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent. Salgsstedets styrer og stedfortreder må ha gjennomført og bestått en kunnskapsprøve.

Skjenkebevillinger

Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikke må ha skjenkebevilling.
Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må også foreligge en serveringsbevilling.
Styrer og stedfortreder ved skjenkestedet må ha gjennomført og bestått en kunnskapsprøve.
Skjenkebevillinger kan også innvilges for enkeltanledninger til enkeltperson eller foretak. En slik bevilling omfattes ikke av krav om kunnskapsprøve.

Se i faner under for mer informasjon.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no