Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Servicetorg

Undermeny

Logo Trivelig Uteliv

Samarbeidsgruppen som ble startet våren 2012 sammen med politi, Ullensaker og Skedsmo kommune, skjenkekontrollører og bransjen i prosjektet «Trivelig Uteliv» har delt erfaringer med hverandre og gjort en kort oppsummering av samarbeidet så langt.

  • Det er stor enighet i gruppen om at prosjektet og STAD kontrollene fører til et bedre samarbeid, felles forståelse og økt dialog mellom bransje, politi og skjenkekontroll. Fortsett å ha fokus på god kommunikasjon og tilbakemeldinger.
  • Politiets synlighet inne på utestedene gjør at de bransjeansatte får en påminnelse om målet i prosjektet og økt fokus på alkoholloven. Det gir en ekstra trygghet og de holder fokus.
  • Flere aktører i bransjen må involveres og komme mer på banen.

Prosjektt har innfor utesesongen satt opp et informasjonsmøte med konflikthåndteringskurs for alle ansatte i utelivsbransjen. Informasjonskveldene gjennomførdes sammen med politi og representanter fra bransje på Ullensaker Rådhus.

Informasjonen fokuserer på å sikre en åpen dialog og gi en felles problemforståelse sånn at vi samlet kan gjøre en innsats for å forebygge rusrelaterte voldshendelser i sentrumsområde.

Under fanen "Mer info" finner du lenker til presentasjonene fra tidligere informasjonsmøter. 

Ønsker du som brasjeansatt få informasjon om prosjektet fremover og få tilsendt invitasjon til våres informasjonmøter, vennligst send inn dine kontaktopplysninger i form av navn, sted og e-post til hilde.lien@politiet.no

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med en av oss i Ullensaker arbeidsgruppe:

Ullensaker kommune
Aud Skikkelstadødegård, Aud.Skikkelstadodegard@ullensaker.kommune.no og tlf.66108000/ 66108054

Politi
Karin Borgenvik, Karin.borgenvik@politiet.no og tlf.63929004

Utelivsbransje
Christian Taalesen, chtaales@online.no , tlf.95032340
Kennet Rustad, jo-rusta@online.no 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no