Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

 

Saksbehandlingen

  • Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og forvaltningsloven utgjør det lovmessige grunnlaget for den kommunale byggesaksbehandlingen.
  • Gjeldende kommuneplan med bestemmelser, bebyggelses- og reguleringsplaner med bestemmelser samt kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven er viktige tillegg til det juridiske grunnlaget for kommunens byggesaksbehandling.

Går du med byggeplaner?

Vi ønsker med disse sidene å veilede deg i forhold til hvordan du skal forholde deg for å ivareta plan- og bygningslovens krav til søknader.

Noen tiltak kan du som tiltakshaver stå ansvarlig for selv, andre tiltak har krav om at du skaffer deg et ansvarlig foretak (arkitekt/ingeniør/husfirma e.l.) som har kompetanse på det du ønsker å oppføre og som kan stå ansvarlig ovenfor kommunen, både i forhold til selve søknadsprosessen, prosjekteringen og i utførelsesfasen.

Merk - Søknader sendt via epost skal sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no. De skal ikke sendes direkte til den enkelte saksbehandler.

Andre spørsmål/henvendelser skal skal sendes til byggesak@ullensaker.kommune.no

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no