Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Situasjonskart over eiendommer kreves i alle byggesaker og må bestilles direkte fra kommunen

Krav om situasjonskart

Situasjonskart kreves i alle byggesaker og bestilles ved å sende e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Kartet koster kr. 3532,-

Unntak: Om tiltaket ikke medfører endringer i bebygd areal/«fotavtrykket», dvs underbygg, fasadeendring, bruksendring eller påbygg.

Situasjonskart-pakken inneholder:

  • Kart over spesifisert eiendom. Kartet inkluderer bygg, eiendomsgrenser, byggegrenser, høydekoter, vann og avløp, veg, og evt elektrisk infrastruktur.
  • Kopi av evt. reguleringsplan som gjelder for eiendommen
  • Kopi av reguleringsbestemmelser
  • Kopi av kommuneplanbestemmelser
  • Tekstdel - med ekstra informasjon om eiendommen (f.eks kvaliteten/nøyaktigheten på eiendomsgrensene, informasjon om planstatus og vann og avløps)

 

Fra 01.07.2015 trer nye byggesaksregler i kraft som innebærer at flere tiltak kan bygges uten at det først søkes om byggetillatelse. Da er det tiltakshavers ansvar at tiltaket (bygget) følger regler og planverk. For å finne informasjon om planverk for en eiendom kan kartportalen benyttes.

Kartportalen gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommer, men dette kartgrunnlaget er ikke tilfredsstillende i forbindelse med byggesøknader, spørsmål om ledningskart eller ved bestilling av opplysninger i forbindelse med omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og må derfor bestilles skriftlig.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no