Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fra 1. januar er det nye høydegrunnlaget NN2000 tatt i bruk i Ullensaker

Ullensaker kommune og de øvrige 5 kommunene på øvre Romerike innførte 1. januar 2014 det nye høydegrunnlaget NN2000. Dette betyr at kartdata som blir levert av kommunen etter denne datoen, eller lastes ned fra kommunens nedlastingsløsning på internett, vil ha andre høgdeverdier (z-koordinater) enn i det tidligere høydesystemet NN54.

Forskjellen mellom gammel og ny høydeverdi på samme punkt vil være mellom 14cm -  23cm . Endringen innebærer at ny høydeverdi vil være større enn gammel høydeverdi (f.eks. vil et punkt med gammel høyde 180,00 få ny høyde mellom 180,14 - 180,23 avhengig av området det måles i. Endringen berører ikke grunnrisskoordinatene.

NN2000 er et nytt felles nasjonalt høydegrunnlag som skal omfatte alle kommunale og statlige kartdata. Øvre Romerikes  overgang er derfor en del av et nasjonalt overgangsprosjekt. Se Kartverkets egne sider om NN2000 og overgangen fra NN54

Det er særdeles viktig at brukere av kommunens kartdata er oppmerksomme på denne overgangen og ikke blander gamle og nye data med ulik høydereferanse.

For brukere av GPS må riktig høydereferanse-modell være i bruk. Brukere som benytter fastpunkt (polygonpunkt, trigpunkt osv.) som utgangspunkt for målinger må være sikre på hvilket høydegrunnlag fastpunktene er oppgitt i.

Alle søknader om tiltak etter plan og bygningsloven må påføres aktuell høydereferanse. (NN2000 eller NN54).

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no