Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Her finner du de fleste skjemaer som er aktuelle for tjenester levert av Geodata avdelingen.

 

Skjemaer:

 

Arealoverføring - For de som overfører areal til veg formål. 

Fradeling - For de som ønsker å dele fra et området av sitt eiendom.  

Fullmakt - For de som signerer/møter opp på vegen av hjemmelshaver (eier).  For sjekkliste ved bruk av fullmakter se link her.

Nabovarsling - For de som søker om tiltak som krever forhåndsvarsling til naboene. 

Oppmålingsforretning - For de som vil få målt opp hele eller deler av eiendommen med høy nøyaktighet.  

Sammenslåing - For de som vil slå sammen to eller flere gårds og bruksnummre til en. 

Seksjonering - For de som vil seksjonere eller reseksjonere en eiendom.

 

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no