Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Kommunen har ansvar for navngiving av alle veger (inkludert private) og tildeling av husnummer til alle innbyggerne i kommunen.

Hvorfor ny adresse?

Kommunen er pålagt av Staten å gi offisielle adresser til alle boliger som per i dag kun har matrikkeladresse, dvs en «gammel» adresse basert på kun gårds- og bruksnummer. Målet er at alle skal ha offentlig vegadresse i 2015.

Matrikkeladresser egner seg ikke til å finne frem, spesielt ikke for tilreisende og nyinnflyttere som ikke er kjent i kommunen. Andre som har store problemer med matrikkeladresser er ambulansetjenesten, brannvesen, taxi, Posten og andre vareleverandører.

I mange områder er situasjonen slik at ambulanse, brannvesen, Posten og taxi omorganiserer og sentraliseres. På den måten forsvinner lokalkunnskapen og den må erstattes med et godt og logisk oppbygd adressesystem. Det er også til god hjelp for nyansatte og ferievikarer i disse virksomheter.

Med offisiell vegadresse finner disse aktører frem med hjelp av GPS. Private GPS-systemer blir oppdatert av respektive selskaper. Hvor ofte oppdateringene skjer er avhengig av disse GPS-selskaper sine egne rutiner. Nødetatenes sitt GPS-system oppdateres fire ganger i året.

Hvorfor har jeg fått et høyt husnummer? 

Kommunen benytter seg av avstandsprinsippet til Kartverket i spredtbygde strøk.  I spredtbygde strøk skjer tildeling av husnummer i forhold til boligens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter gir således husnummer 43, eventuelt 42 eller 44.

På den måten avholdes husnummer til fremtidige adresseringer.

Hvorfor har jeg fått det vegnavnet? 

Det er Kulturenheten i kommunen som i samarbeid med historielaget arbeider frem forslag til nye vegnavn. Forslaget til nye vegnavn er en politisk prosess og forslagene leggs ut på offentlig høring i minst tre uker. Offentlige høringer blir lyst på kommunens hjemmeside, i tillegg til at de legges under nyheter. Det sendes ikke ut direkte brev til hjemmelshavere på de aktuelle veger om høringene angående vegnavnene.

Når høringsperioden er over stemmer politikerne i Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur hvis det nye vegnavnet skal vedtas eller ikke.

I henhold til § 21 i Matrikkelloven av 1. jan 2010 er vedtaket om gate-/vegnavn endelig og kan ikke påklages. Imidlertid gjelder klagerett på avgjørelse om hvilken gate eller veg en bygning skal ha adresse til og fastsetting av husnummer og bokstav.

Geodata-avdeling er ansvarlig for tildeling av husnummer. Kulturenheten er ansvarlig for forslag til nye vegnavn og Vegavdelingen for oppsetting av vegskilter.

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no