Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Forurensningsloven gir kommunen ansvar for å sørge for en innsamlingsordning av husholdningsavfall.

Loven gir den enkelte næringsbedrift ansvar for å håndtere eget avfall innenfor lovverket. Ingen har lov til å forsøple. Kommunen har forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Kommunens renovasjonsordning

Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet å delta i kommunens renovasjonsordning. Ordningen er regulert gjennom kommunens renovasjonsforskrift. Forskriften er vedtatt av Herredstyret. Kommunen har ansvar for å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Informasjon om ordningen finner du under temaet husholdningsavfall.

Utbygger er ansvarlig for å legge til rette for renovasjonsordning.

Det interkommunale selskapet Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) har ansvar for behandling av avfallet som er samlet inn i de fire medlemskommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. ØRAS har også ansvar for å drifte Miljøstasjonen Dal skog, der du kan levere alle typer avfall. Det er utarbeidet og vedtatt en avfallsplan for perioden 2010 til 2014.

Opplever du uregelmessigheter eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med oss på mail. For at vi skal behandle din henvendelse raskest mulig må du oppgi navn og adresse.

Ullensaker.Renovasjon.og.Gebyrer@ullensaker.kommune.no

Avfallskalenderen 2016

Avfallskalenderen 2017

Sorteringsguide ØRAS

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no