Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Abonnenten er selv ansvarlig for å sørge for å ha en avfallsbeholder som er tilpasset sitt behov.

Renovatøren er ikke forpliktet til å tømme overfylte renovasjonsbeholdere eller beholdere som ikke er sortert eller pakket riktig. Abonnenten skal få en melding om hvorfor beholderen ikke er tømt.

Størrelsen på renovasjonsgebyret avhenger av hvor store avfallsbeholdere du har, hvor mange du deler beholderen med osv. Du kan

  • få en annen størrelse på rest- eller papir avfallsbeholderen; se hvordan under "endre avfallsbeholder"  
  • dele avfallsbeholder med en nabo; bli enig med naboen og ta kontakt med kommunen

Det skal lønne seg å være miljøbevisst

Det kan være lurt å sjekke prislisten for renovasjon! Forurensingsloven sier at forbrukeren skal betale kostnadene for avfallsordningen gjennom gebyrer, og oppfordrer kommunen til å lage en ordning som stimulerer til kildesortering og gjenbruk. Tabellen i prislisten viser hvilke beholderstørrelser som er tilgjengelig. Mulighetene er mange for å velge beholderstørrelser og kombinasjoner tilpasset den enkeltes livssituasjon. Den dyreste avfallsfraksjonen er restavfall. Kanskje du ved enda bedre kildesortering kan redusere størrelsen på restavfallsbeholderen?

Leveranse av kildesortert avfall

Husk at kildesortert glass og metall kan leveres gratis på returpunktene i kommunen. I tillegg kan du levere inntil 3m3 kildesortert avfall eller 2 gjennomsiktige sekker restavfall gratis på Miljøstasjonen Dal Skog. Mer informasjon om dette finner du på nettsidene til ØRAS IKS.

Endre avfallsbeholder

Selve byttet gjøres av den enkelte ved å bringe beholderen til Miljøstasjonen Dal Skog. Ved miljøstasjonen må du fylle ut et endringsskjema for bytte av beholderstørrelse, kommunen endrer renovasjonsgebyret ut fra opplysninger på skjemaet. Du kan vaske beholderen selv før den leveres inn, eller be ØRAS gjøre dette for deg for kr. 100,-.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no