Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

I Ullensaker kommune er det høy grad av kildesortering av avfall. Noe kildesortert avfall hentes av renovatør, mens annet avfall må du selv levere på kommunens mottakssteder.

Sortering og pakking av avfall som hentes av renovatør

  • Matavfall/organisk avfall i grønne matavfallsposer. Posene skal knyttes med dobbelt knute og legges i beholder merket restavfall.
  • Restavfall i vanlige handleposer. Posene skal knyttes med dobbelt knute og legges i beholder merket restavfall.
  • Papir og pappemballasje legges i beholder merket papir. Her kan du også legge knyttede poser med drikkekartonger som skal gjenvinnes, " skyll - brett -stapp", legg 6 kartonger i den syvende, skriv på navn og telefonnummer så er du med i returkartonglotteriet.
  • Plastemballasje skyll godt og "rist av" vann, samles i egen plastsekk. Sekkene skal knyttes, du kan levere så mange sekker du vil hver måned uten ekstra kostnad.

Sortering av avfall du selv må levere

  • Glass og metallemballasje. Rengjøres og leveres til returpunkter som er plassert på sentrale plasser forskjellige steder i kommunen.
  • Elektrisk Elektronisk avfall (EE avfall). Alle forhandlere er forpliktet til å ta imot EE avfall tilsvarende de produktene de selv selger, gratis og uten at du kjøper nytt utstyr i butikken. I tillegg kan EE avfall leveres gratis ved Miljøstasjon Dal Skog.
  • Dekk. Forhandlere av dekk er forpliktet til å ta imot dekk gratis uten at du kjøper nye. Ved kommunens miljøstasjon må du betale for å levere dekk.
  • Farlig avfall. Alle typer farlig avfall kan leveres gratis ved Miljøstasjon Dal Skog.
  • Alle typer avfall skal leveres ved Miljøstasjonen Dal skog. Det er gratis å levere inntil 3m3 kildesortert avfall eller inntil 2 gjennomsiktige sekker med restavfall ved Miljøstasjonen.

Ta kontakt med kommunen eller ØRAS IKS om du er i tvil om hvordan avfallet skal sorteres eller leveres.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no