Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Alle husstander får hvert år utlevert avfallskalender som viser hentedager for papp og papir, plastemballasje, restavfall og matavfall.

 • Restavfall og matavfall hentes
  - i perioden 1.10-30.04 hver 14. dag
  - i perioden 1.05-30.09 hver uke
 • Papp og papir hentes hver 4. uke
 • Plastemballasje hentes hver 4. uke

Tømmerute

På avfallsbeholderen er det et klistremerke med et tre-sifret tall. Dette er nummeret på din tømmerute. Nummeret finner du igjen i avfallskalenderen.

Manglende avfallstømming

Dersom din beholder ikke er tømt i henhold til avfallskalenderen, må du først sjekke om renovatøren har satt igjen en beskjed om hvorfor beholderen ikke er tømt. Er det ingen beskjed; ta kontakt med kommunen snarest mulig pr. telefon 66 10 80 00.

Renovatøren er ikke pliktig å tømme beholderen dersom:

 • avfallet ikke er sortert og pakket riktig
 • beholderen er overfylt
 • beholderen på tømmedag står mer enn 8 m fra hva som er definert som kjørbar vei i renovasjonsforskriftens §3
 • beholderen er nedsnødd eller vegen fram til beholderen ikke er ryddet eller strødd
 • beholderen eller vegen fram til beholderen er "nedgrodd" av buskas
 • parkerte biler eller andre forhold hindrer renovatøren i å komme fram
 • andre forhold beskrevet i renovasjonsforskriften

Du må sørge for å rette forholdet til neste tømming.

Utelatt tømming som skyldes forhold hos abonnenten, gir ikke rett til ekstra tømming. Blir avfallsbeholderen overfylt, plikter abonnenten å levere overskytende avfall til Miljøstasjonen Dal Skog for egen regning (Jfr renovasjonsforskriften §11).

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no