Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Kommunen stiller krav gjennom prosessen med etablering av nedgravde avfallsbrønner for husholdningsavfall

Planstadiet

Renovasjonsplan skal godkjennes av Ullensaker kommunes renovasjonsmyndighet senest i forbindelse med rammetillatelse.

Kommunen har følgende krav i forbindelse med etableringen: 

Før fysisk plassering av avfallsbrønner

 • En ansvarlig representant for beboerne skal ivareta forholdene med renovasjonsordningen og være kommunens kontaktperson.
 • Kommunen skal kontaktes for avtale om kontroll av den fysiske plasseringen av brønnene på stedet.
 • Det skal lages en plan over hvor mange brønner som skal aktiveres ut fra innflyttingshastighet. Kommunen kan gi pålegg om midlertidige ordninger.
 • Brønnene må være fysisk stengt inntil de er godkjent av kommunen for bruk.

Før innflytting – i god tid før innflytting

 • Kommunen skal kontaktes for å avtale tidspunkt for fysisk åpning av brønnene.
 • Kommunen utsteder en skriftlig godkjenning. Renovasjonsgebyret starter fra brønnene er godkjent åpnet. Kommunen iverksetter tømmetjenesten.
 • For husholdninger gjelder at kommunens godkjenning vil utløse en erstatning tilsvarende kostnaden for ordinære beholdere på hjul.
 • Informasjonsmateriell om kildesortering og renovasjonsordningen fås fra kommunen.
 • Det skal utarbeides egen ordning for håndtering av innflyttingsavfall.  

Ved innflytting

 • Selger skal sørge for at kjøper av eiendom, ved overtakelse, får informasjon om renovasjonsordningen i Ullensaker kommune.
 • Eier plikter å informere eventuell leietaker om renovasjonsordningen.

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no