Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Så viktig er kultur i samfunnet at Den Kulturelle Spaserstokken er opprettet som nasjonalt prosjekt. Målet med den er å gi alle eldre et godt kulturtilbud. Det ønsker vi også her i Ullensaker kommune.

Hvorfor Den Kulturelle Spaserstokken?

Forskning viser at aktiv deltakelse i kulturlivet gir trivsel, glede og en svært god helseeffekt. Livskvaliteten øker, smerte lindres og vi føler oss rett og slett friskere. Kulturens virkning kan ikke generaliseres. Det er derfor viktig med et allsidig kulturliv slik at flest mulig kan delta ut fra sine forutsetninger.

Kultur har også sin egenverdi i tillegg til helsevirkningen. Den er en viktig ingrediens i hele livsløpet, uavhengig av alder eller ståsted i livet. Kultur gir gode opplevelser og bidrar til et sosialt og aktivt liv. Kultur gir livsglede - også for eldre! Les mer om Den Kulturelle Spaserstokken på https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/om-kulturdepartementets-tilskuddsordninger/Redaksjonell-artikkel-Den-kulturelle-spaserstokken/id764969/

Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker

Som en del av Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker har kulturkontoret utarbeidet en oversikt over noen av de kulturtilbud i vår kommune som også kan passe for eldre/seniorer. 

Senior +

For oversikt over kulturaktører som retter seg spesielt mot seniorer klikk på overskriften.

Spørsmål?

Har du spørsmål, en idé eller vet om kulturtilbud til eseniorer i Ullensaker som ikke er med i oversikten — ta kontakt med:

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no