Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Ullensaker kommunes målsetting er en aktiv og meningsfylt fritid for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Fritids-/ støttekontakttjenesten skal bistå enkeltpersoner og/eller grupper som trenger hjelp/bistand til dette.

Trenger du fritids-/ støttekontakt?

Hjelpen kan bestå av sosialt samvær, følge til ulike fritidsaktiviteter, ledsagelse til kulturarrangement m.m. Tilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • Individuell fritids-/støttekontakt 
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe 
  • Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Målgruppe

Personer som har behov for hjelp/bistand for å kunne delta i aktiviteter, sosiale sammenhenger og opplevelser på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale utfordringer. 

Vilkår

  • Hjelp er nødvendig for at søkeren skal kunne delta i aktiviteter, sosiale sammenhenger, kulturopplevelser m.m. Fritidskontaktene skal ikke bistå i dagligdagse gjøremål
  • Søkeren mangler naturlig nettverk. Familie og venner engasjeres ikke som fritids-/ støttekontakter. Det naturlige nettverket forventes å følge opp uten offentlig inngripen

Søknad om fritids-/støttekontakt

Søknad sendes Ullensaker kommune v/Tildelingsavdelingen, Pb. 470, 2051 Jessheim

 

Hvem kan bli fritids-/-støttekontakt?

  • Personer som har tid og overskudd
  • Pålitelige kvinner og menn over 18 år, som kan samarbeide med andre
  • Personer med eller uten faglig bakgrunn, med ulike interesser og kompetanse
  • Lag og foreninger

Ta kontakt med Vigdis Bærum for en samtale hvis du er interessert - se kontaktinformasjon nedenfor.

Skjemaer for fritids-/støttekontakter

NB! Politiattest må fremlegges. Denne finner du på: www.politi.no/tjenester/politiattest/

Spørsmål? - Kontakt

Annet:

 

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no