Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

I 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble undertegnet i Eidsvollsbygningen og Norge fikk sin Grunnlov. I Ullensaker markeres jubileet gjennom hele 2014 på mange ulike måter.

Nasjonal markering av Grunnlovsjubileet 1814-2014

17. mai 1814 ble Norges Grunnlov vedtatt – en meget radikal grunnlov i datidens samtid og basert på den franske revolusjonens verdier om frihet, likhet og brorskap. Les mer om den nasjonale markeringen på: Stortinget.no

Grunnlovsjubileet 1814-2014 i Ullensaker

I Ullensaker kommune vil 200 års-jubileet markeres gjennom hele året på mange ulike måter. Nedenfor kan du se programmet og Ullensaker kommunes jubileumsmagasin.

Spørsmål om Grunnlovsjubileet i Ullensaker - Kontakt:

Biblioteksjef Eli Wilhelmsen tlf. 66 10 82 00
E-post: eli.wilhelmsen@ullensaker.kommune.no

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no