Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Ullensaker kommune deler ut priser innen kultur og frivillighet.

Kulturpris

Kulturprisen består av en gravert plakett.

Prisen kan tildeles en person eller organisasjon som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Ullensaker.

Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. I motsatt tilfelle er det likevel hensynet til innsatsen for kulturlivet i Ullensaker som er det essensielle ved tildeling av prisen.

Kulturprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem. Beløpet kan unntaksvis fordeles på flere kandidater. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur står for uttak av prisvinnere. Prisen overrekkes av ordfører og kultursjef under Lokal Kulturuke.
Begrunnende forslag sendes Kulturkontoret innen 10. januar. 

Ullensaker kommunes Kulturpris ble innstiftet og utdelt første gang i 1981.

 
Kulturvernpris

Kulturvernprisen består av en gravert plakett.

Prisen kan tildeles privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, skoler og offentlige instanser som på frivillig eller støttet grunnlag har nedlagt en innsats i forhold til kulturvern. Dette kan eksempelvis være pietetsfull restaurering av verneverdige bygninger, stilmessig videreføring av tilbygg, vern om kulturlandskapet, opparbeidelse av historiske sti- og vegfar, vern om tekniske kulturminner, allmennyttig informasjonsmateriell om kulturvern, m.m.

Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. I motsatt tilfelle er det likevel hensynet til det lokale kulturvern som er det essensielle ved tildelingen av prisen.

Kulturvernprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem. Beløpet kan unntaksvis fordeles på flere kandidater. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur står for uttak av prisvinnere. Prisen overrekkes av ordfører og kultursjef under Lokal Kulturuke.
Begrunnende forslag sendes Kulturkontoret innen 10. januar.

Ullensaker kommunes Kulturvernpris ble innstiftet og utdelt første gang i 2000.

 

Frivillighetspris

Frivillighetsprisen består av gave, diplom og blomst.

Prisen kan tildeles en person eller organisasjon fra Ullensaker som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Styret for Frivilligsentralen står for uttak av prisvinner. Prisen overrekkes på den nasjonale Frivillighetsdagen 5. desember av person utpekt av styret for Frivilligsentralen.
Begrunnende forslag sendes Frivilligsentralen innen 1. november.

Frivillighetsprisen i Ullensaker ble innstiftet og utdelt første gang i 2006.

 

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no