Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livet. Kultur har en egenverdi, men deltagelse i forskjellige kulturaktiviteter, både som publikummer og utøver, er sterkt forebyggende, helsefremmende og bidrar til økt livsglede.

I Ullensaker kommune er det mange kultur- og aktivitetstilbud for seniorer:

Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker

Som en del av Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker har kulturkontoret utarbeidet en måndelig oversikt over noen av de kulturtilbud i vår kommune som også kan passe for seniorer. 

Frivilligsentralen i Ullensaker

Frivilligsentralen er et møtested som formidler kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Noen har behov for litt hjelp i hverdagen, mens andre ønsker å hjelpe. I tillegg har de en rekke arrangementer, turer og utflukter. Frivilligsentralen har fokus på folkehelse og økt livskvalitet. 

Kulturkafeen

Kulturkafeen arrangeres hver lørdag kl. 1100 i kafeen, Ullensaker Kulturhus. Her er det alt fra interessante foredrag spesielt for seniorer, informasjon om aktuelle seniorsaker, samt underholdning med kulturelt innslag med musikk, dans eller sang.

Menighetene i Ullensaker

Menighetene i Ullensaker har et bedt tilbud som også omfatter seniorer med bl.a. hyggetreff, gudstjenester, arrangement med sang, foredrag m.m.

Pensjonistforeninger

Pensjonistforeningene har faste møter med et variert og spennende program, samt turer.

Trim, kultur - og aktivitetstilbud for seniorer

I Ullensaker er det et allsidig trim, kultur - og aktivitetstilbud for seniorer med alt fra gågrupper, kor, dans, bowling, golf, trimgrupper m.m.

Ullensaker Kino

Annenhver onsdag kl. 1330 er det seniorkino på Ullensaker kino.

Ullensaker Kulturhus

Kulturhuset har et bredt program der også noen av forestillingene er spesielt rettet mot seniorer.

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet (ØRPU) har til formål å gi pensjonister og andre over 60 år muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby foredrag om varierte emner. ØRPU har foredrag hver første torsdag i måneden i Ullensaker Kulturhus.

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no