Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Kulturminner finnes overalt i de menneskeskapte omgivelser, i by og bygd. Disse bidrar til identitet, tilhørighet, opplevelse og verdiskaping.

Kulturminnene gir oss kunnskap om vår historie og hvem vi er, og er kilder til vår fortid. De forteller om hvordan mennesket tok landet i bruk, utnyttet ressurser og utviklet teknikker for bedre å utnytte råvarer. Alle ting som forteller en historie om levd liv karakteriseres som et kulturminne. Eksempler på kulturminner kan være arkeologiske artefakter - og lokaliteter, bygninger, monumenter, stedsnavn, sagn eller steder det knytter seg tradisjoner til.

Ofte vil det være bedre å bruke kulturminner i stede for å bygge nytt. Ullensaker er en kommune med stor utbygging og befolkningsvekst. Dette fører til press på areal og bygninger, og det er derfor viktig å være bevisst hvilke kvaliteter kulturminner tilfører samfunnet. Et godt kulturminnevern er ikke bare avhengig av forvaltning og lov, virkemidler som informasjon og bevisstgjøring er like viktig. På lokalt nivå står størsteparten av våre kulturminner uten formelt vern og minnene er avhengige av synliggjøring, opplevelse og av bruk for å bli ivaretatt. Tradisjonelt har kunnskaps- og kildeverdi vært en viktig begrunnelse for vern. Sammen med identitetsverdien kulturminner gir, er bruksverdi og opplevelsesverdien i vår kulturarv med på å definere hvem vi er og hva slags samfunn vi er en del av.       

Viktig del av Ullensakers historie

Kulturminnene og severdighetene representerer en viktig del av Ullensakers historie, både gjennom bevarte kulturmiljø, kulturminner, historiske bygninger og minnesmerker. Se til venstre for oversikt over noen kulturminner og severdigheter i Ullensaker.

 

Friluftsliv og kulturminner

Det enkelte kulturminne inngår nesten alltid i en større helhet med andre kulturminner og med landskapet omkring dem. Alle typer landskap inneholder spor etter menneskenes bruk gjennom tidene. Samspillet mellom naturen og kulturen skaper grunnlag for opplevelser knyttet til friluftsliv.

 

Kulturminnevernplan/ Ullensaker i 10 historier/ Strategier for kulturminnevern

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker ble revidert og vedtatt i kommunestyret 1. september 2008.

Kulturminneplanens visjon: Kulturminner og kulturmiljøer skal bidra til identitet, tilhørighet, opplevelse og verdiskaping i Ullensaker.

Kulturminnedagene

Logo KulturminnedagenKulturminnedagene - European Heritage Days - markeres i september hvert år i hele Europa. Disse dagene vises kulturminner og kulturarv fram for millioner av mennesker i mer enn 50 land. Klikk på overskriften for å lese mer om Kulturminnedagene.

 

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no