Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bakkedalsprosjektet flyfoto
Bakkedalsprosjektet flyfoto

Ett prosjekt som skal gi idrettsglede til mange innbyggere og besøkende.

Bakkedalen ligger på tettstedet Kløfta som er hjemsted for 7 250 innbyggere i Ullensaker.

 

 

 

 

Anlegg for idrettsglede, lek og konkurranser

Bakkedalsprosjektet skal gi innbyggerne og tilreisende glede av ett nytt idrettsanlegg. det skal være et anlegg som gir rom for idrettsglede, lek og konkurranser. I prosjektet er det planlagt at anlegget skal inneholde fotballbaner, tribune, tennisbaner, lekeplass og areal for egenorganiserte aktiviteter.

Prosjektet omfatter også tilbygg av en ny hall med tilsvarende aktivitetsflate som eksisterende hall. I tillegg skal dagens barnehage ombygges og utvides for klubbhus og garderobe. Det legges opp til ulike aktivitetsområder som skal bindes sammen av gangveier og stier.

 

Status for prosjektet

Foreløpig er spørsmålet rundt adkomst til området ikke løst.

Prosjektet er nå i fasen hvor mulighetsstudien og skissen er ferdig. Detaljprosjekteringen er planlagt ferdigstilt 2016/2017, og vi har antatt at prosjektet skal ferdigstilles 2018/2019.

Her er planskissen for området

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no