Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Kommunestyret vedtok i møte den 10.05.2016, sak 35/16, boligbyggeprogram for perioden 2016 – 2030.

Bilde fra forsiden av boligbyggeprogrammet 2015

Om boligbyggeprogrammet i Ullensaker

Boligbyggeprogrammet viser rekkefølgen som er lagt for utvikling av nye boligprosjekter i Ullensaker kommune. Hensikten med boligbyggeprogrammet er å gi større forutsigbarhet for kommunen, berørte grunneiere og utbyggere.

Boligbyggeprogrammet er også et viktig verktøy for kommunen med hensyn til den videre utvikling av tjenestetilbudet, som f.eks. skoler, barnehager og andre tjenester. Boligbyggeprogrammet er inndelt etter skolekretser, og rulleres årlig. 

Det legges følgende føringer for bruk av boligbyggeprogrammet: 

  • Boligbyggeprogrammet telles på igangsettingstillatelse.
  • Det åpnes for oppstart av reguleringsarbeid tidligst tre år før inngangen av det aktuelle års intervallet, dvs. områder med angitt kvote i boligbyggeprogrammets periode 2020 – 2022 kan tidligst starte opp med regulering i 2017. Områder med angitt kvote i boligbyggeprogrammets periode «2023-2030» kan tidligst starte opp med regulering i 2020.
  • Boligbyggeprogrammet rulleres årlig.

Saksdokumenter

Klikk på lenkene for å åpne og laste ned dokumentene.

Andre saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål vedrørende boligbyggeprogrammet, kan du ta kontakt med Enhet for plan og næring ved rådgiver Kirsten Marie Sødal eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no