Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanen for Ullensaker, perioden 2015-2030, ble vedtatt av kommunestyret den 7.9.15 (sak 49/15). Kommuneplanen gir rammer for utviklingen i Ullensaker kommune. Visjonen, «Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig», videreføres fra tidligere kommuneplan. Arealstrategien med fortetting i eksisterende tettsteder, et sterkt jordvern og sikring av områder for friluftsliv, videreføres også. Kommuneplanen legger opp til at 75% av veksten skal komme på Jessheim, 15% på Kløfta og 10% i de resterende tettstedene i kommunen.

Hva er nytt i ny kommuneplan?

 • Vekstretningen for Jessheim er nå fastsatt mot nord. En slik utviklingsretning vil styrke sammenbindingen av Jessheim, Gardermoen næringspark og hovedflyplassen.
 • Måltall for bolig økes fra 350 til 500 boenheter årlig.
 • Måltall for næring økes fra 500 til 1 000 nye arbeidsplasser årlig.
 • Det legges til rette for enkelte nye utbyggingsområder til bolig på Jessheim inkludert områder sør for Algarheimsvegen (fv. 174), samt på Algarheim og på Kløfta. I tillegg legges det til rette for noen mindre næringsarealer i tilknytning til Gardermoen næringspark, ved Li og ved Dal skog.

Plandokumentene

Kommuneplanen består av følgende dokumenter:

Klikk på lenkene i teksten for å laste ned dokumentene. For å få oversikt over planen anbefales det å lese samfunnsdelen og planbeskrivelsen først. Dokumentene kan også fås på papir ved henvendelse til Enhet for Plan- og næring (kontaktinformasjon nedenfor).

Øvrige dokumenter

Om høringen, innsigelser og mekling

Kommuneplanen ble vedtatt sendt på offentlig ettersyn av Hovedutvalget for overordnet planlegging den 5.1.2015, sak 1/15. Kommuneplanen lå ute til offentlig ettersyn fram til 1.3.2015, og det kom inn 57 høringsuttalelser. De enkelte høringsuttalelsene er kommentert av rådmannen i et eget dokument som var vedlagt som saksdokument ved sluttbehandling av kommuneplanen, se link til dokumentet under «øvrige dokumenter» tidligere i nettartikkelen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesutvalget og Statens vegvesen fremmet innsigelser til planforslaget. Kommunens forslag til løsning av innsigelsene fremkommer av HOP-sak 98/15, 18.05.15. Det ble gjennomført mekling hos Fylkesmannen den 19.06.15, der samtlige gjenstående innsigelser ble frafalt på visse betingelser (lenke til meklingsprotokollen under «øvrige dokumenter» tidligere i nettartikkelen).

Det gjøres oppmerksom på at Kommunestyrets vedtak av kommuneplanen ikke kan påklages.

Saksdokumenter kommuneplan

 • Planstrategi for perioden 2012-2016 vedtatt av Kommunestyret, KST-sak 57/12, den 11.6.2012
 • Vedtak om oppstart av rullering, HOP-sak 279/12, den 10.12.12
 • Vedtak om varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet, HOP-sak 49/13, den 11.03.13
 • Planprogrammet vedtatt av Kommunestyret, KST-sak 13/57, den 10.06.13
 • Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn, HOP-sak 1/15, den 5.1.15
 • Kommunens forslag til løsning av innsigelsene, HOP-sak 98/15, 18.05.15
 • Vedtak av kommuneplan for Ullensaker 2015 - 2030, KST-sak 49/15, den 7.9.2015

Spørsmål

Eventuelle spørsmål vedrørende kommuneplanen kan rettes til Enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll, tlf. 66 10 81 28.

Oppheving av gamle reguleringsplaner og vedtekter

Åtte eldre reguleringsplaner og en kommunal vedtekt (vedtekt til bygningsloven for Ullensaker, FOR-0000-00-00-398) ble vedtatt opphevet samtidig med vedtak av kommuneplanen. Det henvises til planbeskrivelsen for nærmere detaljer. Grunneiere innenfor de områdene der reguleringsplaner er vedtatt opphevet mottar et eget brev fra Reguleringsavdelingen vedrørende dette. Kartutsnitt over områdene ser du her. Henvendelser vedrørende reguleringsplaner som oppheves rettes til Reguleringsavdelingen ved arealplanlegger Atle Sander, tlf. 66 10 83 02.

Tidligere kommuneplaner - Kommuneplan 2008-2020

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no