Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Kommunestyret vedtok enstemmig ny planstrategi for Ullensaker for perioden 2016 – 2020 den 06.09.16, sak 61/16.

 Bilde av forsiden til planstrategi 2016 - 2020.Dokumenter

Klikk på lenkene i teksten over for å laste ned dokumentene.

Om planstrategien

Planstrategien skal være et hjelpemiddel for å styrke den politiske styringen av hvilke planer som skal prioriteres. Den kommunale planstrategien skal, gjennom en drøfting av utviklingstrekkene i kommunen, være et godt grunnlag for å vurdere og avklare planbehovet i kommunestyreperioden. Det gjelder både for kommunens tjenestetilbud og langsiktig arealbruk. Forenklet kan man kalle planstrategien for en «plan for planleggingen».

Krav om planstrategi ble innført med ny plan- og bygningslov i 2008, § 10-1. Planstrategien skal vedtas innen ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planstrategien er ikke juridisk bindende for kommunen. Planstrategi for Ullensaker ble første gang vedtatt av Kommunestyret 11.06.12 (sak 57/12).

Oversiktsdokument folkehelse

Alle kommuner skal utarbeide et oversiktsdokument for folkehelse. Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette oversiktsdokumentet er et viktig grunnlag for arbeidet med planstrategien og er nå utarbeidet for første gang. Dokumentet skal oppdateres jevnlig, anslagsvis hvert annet år, og det følger som vedlegg til planstrategien.

Kontaktpersoner

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om, eller har spørsmål til planstrategien, kan du ta kontakt med plan- og næringssjef Åge Vebostad eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll. Har du spørsmål om oversiktsdokumentet for folkehelse kan du ta kontakt med folkehelsekoordinator Ingrid Bergande eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll. Samtlige kan nås på tlf. 66 10 80 00, eller ved å sende e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no