Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune i desember 2015. Her kan du lese mer om planen.

Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune utarbeider blant annet fylkesplaner og fylkesdelplaner for ulike tema/områder. Akershus fylkeskommune har egne nettsider med informasjon om gjeldende fylkesplaner og fylkesdelplaner.

Ullensaker kommune har dialog med regionale myndigheter i sin planlegging.

Fylkeskommunen mottar alle kommunale planer etter plan-og bygningsloven til uttalelse og har også innsigelsesmyndighet i enkelte saker som bryter med med fylkeskommunens ansvarsområder og planer.

Regional samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Kommunene på Øvre Romerike har utarbeidet en felles Samferdselsstrategi, vedtatt 2011. Handlingsplan for Samferdselsstrategi for Øvre Romerike ble politisk behandlet i kommunestyret i 4.februar 2013, sak 6/13.

Spørsmål

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Ullensaker kommune, enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll, på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no