Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Kommunestyret vedtar strategidokumenter på områder der det er behov for ny politikk. Strategidokumentene skal være korte og spissede mot konkrete problemstillinger, og de skal være solid forankret politisk. De fleste strategidokumentene vil ha tilhørende handlingsplaner som skal rulleres med 1-2 års mellomrom. Tiltak i strategidokumentene skal innarbeides i økonomiplanen.

Strategidokumentene skal delvis erstatte tidligere kommunedelplaner (temaplaner) som f.eks. skoleplanen.

Kontaktpersoner

Spørsmål om strategidokumentene kan rettes til de enhetene som er ansvarlig for temaområdet eller til enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller ved å sende en e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no