Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ullensaker har i flere år arbeidet for å gjøre det mer attraktivt å sykle.

Sykkelfelt i Furusethgata,

Satsningen på sykkel innebærer både fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid. Et sammenhengende hovedsykkelvegnett, høy trafikksikkerhet og trygge skoleveger er viktige fokusområder. Økt bruk av sykkel som transportmiddel medfører helse- og miljøgevinster både for samfunnet og for befolkningen.

Hovedplaner for sykkel

Det er utarbeidet hovedplaner for sykkel for sykkel for både Jessheim og Kløfta, og det samarbeides med Statens vegvesen for gjennomføring av disse.  

  • Hovedplan for sykkelbyen Jessheim (2004) er innarbeidet i Byplan Jessheim, vedtatt 16.6.2014. Planen har som hensikt å definere et hovedsykkelvegnett for Jessheim sentrum, samt å identifisere hvilke tiltak som bør gjennomføres for å forbedre forholdene slik at sykkelbruken kan øke.
  • Hovedplan for sykkelbyen Kløfta (2009) ble utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen, som et innledende prosjekt til utarbeidelsen av kommunedelplanen. Planen vil bli innarbeidet i fremtidig transport- og arealplanlegging.

Mer informasjon

Mer informasjon om sykkelsatsning både generelt og i Ullensaker finner du på lenkene under og menyen til venstre.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om sykkelprosjekter i Ullensaker kan du ta kontakt med avdelingsleder Maria Langnes på Plan og prosjektavdelingen, telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no