Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fra 1.januar 2015 skal arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn eller ytelser levere A-meldingen. Meldingen vil erstatte fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå

A-ordningen for arbeidsgivere - 2015

A-ordningen er et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Målet er å forenkle rapporteringen for arbeidsgivere. Nå samles opplysninger fra fem skjema i én elektronisk melding.

Leverer du noen av disse fem skjemaene skal du fra 2015 levere a-meldingen:

  • Lønns- og trekkoppgave
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Oppgave til lønnsstatistikk
  • Melding til Aa-registeret

Rapporteringsfrist

A-meldingen skal leveres minst en gang per måned, og frist for rapportering er satt til den 5. i påfølgende måned. I a-meldingen rapporterer du all lønnen som er utbetalt måneden før og status på alle arbeidsforhold. Den 5. februar 2015 skal du for eksempel rapportere alt som er utbetalt i januar.

Alle arbeidsforhold (inklusiv permisjoner over 14 dager) skal rapporteres inn i a-meldingen – også når det ikke er noen endring. Da bekreftes det at opplysningene fortsatt er gjeldende.

Slik sender du inn:

Gjennom lønns- og personalsystem

A-meldingen kan leveres gjennom ditt lønns- og personalsystem. Mange leverandører vil tilpasse sine løsninger slik at de integreres med Altinn, som er innsendelseskanal for ordningen. Dermed kan rapporteringen leveres samtidig med lønnskjøringen. Du finner en oversikt over hvilke leverandører som tilpasser seg ordningen på a-ordningens nettsider. For mer informasjon om ditt system kan du ta kontakt med din leverandør.

Manuell registrering i Altinn

Arbeidsgivere som ikke har et lønns- og personalsystem kan registrere a-meldingen manuelt i Altinn, som i dag.

På papir

Innlevering på papirskjema vil utgå med unntak av spesielle tilfeller. Arbeidsgivere som leverer på papir, CD eller lignende må se på mulighetene for å levere gjennom et lønnssystem eller registrere manuelt i Altinn.

Sjekk tilgang og roller

Arbeidsgiver eller lønningsansvarlig må ha de nødvendige rollene for rapportering i Altinn. Dette gjelder både for de som leverer via et lønns- og personalsystem og de som registrere manuelt i Altinn. Les mer om hvordan du oppretter roller på www.altinn.no/portalhjelp/

A-ordningen ble i verksatt 1. januar 2015.

Har du behov for mer informasjon kan gå inn på ordningens nettsider på Altinn:

www.altinn.no/a-ordningen

 

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no