Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Som arbeidsgiver er du pålagt å føre korrekte oppgaver over det som er utbetalt i lønn og naturalytelser. Dette gir grunnlag for likning av arbeidstakerne.

Arbeidsgivere

 Trenger du som arbeidsgiver veiledning eller har spørsmål på dette området, vil Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike kunne gi deg svar.

Arbeidsgivere som foretar skattetrekk er pålagt å avsette dette på egen skattetrekkskonto senest dagen etter lønnsutbetaling, jfr. Skattebetalingslovens §5-12. Denne kontoen vil være sperret opp mot kemneren.

Attest for skatt og merverdiavgift

Felles attest for skatt og merverdiavgift kan bestilles av bruker selv på altinn.no. Attesten produseres samme dag og sendes til meldingsboksen til den det gjelder i Altinn, så fremt bestilling er sendt innenfor ordinær arbeidstid. Ved bestilling utenom ordinær arbeidstid vil attesten leveres ved starten av neste arbeidsdag. Attesten er i pdf-format.

Du kan også ta kontakt med oss på kemnerkontoret for å få attest for skatt og merverdiavgift.  Fødselsdato/organisasjonsnummer må oppgis.

Attesten kan bestilles på bokmål, nynorsk og engelsk. For skattytere som har reservert seg for elektronisk levering vil attesten sendes på papir.

Mer informasjon

Trenger du som arbeidsgiver ytterligere informasjon, se skatteetatens nettsider for arbeidsgivere.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no